GLOBAL SHEA ALLIANCE

http://www.globalshea.com
Organizacja non-profit, która powstała w 2011 roku z siedzibą główną w Accra, Ghanie. Zrzesza 350 członków z 25 krajów. Misją Global Shea Alliance jest zaprojektowanie, rozwijanie i realizacja strategii, które napędzają konkurencyjność oraz wprowadzają zrównoważony rozwój na międzynarodowym rynku masła shea. Dodatkowo zajmują się poprawą warunków życia afrykańskich kobiet wiejskich i ich społeczności.

KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE
Kupuj Odpowiedzialnie

http://www.ekonsument.pl/
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest ogólnopolską organizacją prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie. Działają od 2002 r. – przez wiele lat jako program tematyczny Polskiej Zielonej Sieci - a obecnie jako odrębna fundacja.