PRACA ORGANICZNA

U na w Lonaen organiczny to nie tylko puste słowo to sposób na życie. Jesteśmy dumni z naszego ekologicznego zaangażowania, które deklaruje, że żaden produkt z tradycyjnych upraw nie będzie u nas dostępny. Wierzymy, że jeśli chodzi o zdrowie i dobre samopoczucie naszych wspólnot, organiczne powinny być pierwszym i jedynym wyborem.
Przedstawiamy zagadnienia, które według nas mają kluczowe znaczenie dla naszego społeczeństwa i środowiska biznesowego. Dla dobra rodziny i przyszłych pokoleń zachęcamy Cię do bycia pasjonatem ekologiczności.

ZDROWA GLEBA

Gleba potrzebuje symbiozy ze wszystkim co jest nad nią oraz pod nią. Lecz kiedy ta relacja zostaje naruszona przez działania chemiczne, wszystko ulega zmianie.
Metody upraw organicznych często wymagają więcej pracy, ale ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko naturalne oraz budowę ziemi. Stosowane płodozmiany, staranne zbiory oraz kompostowanie mają znaczący wpływ na warunki glebowe. Konwencjonalne nieorganiczne metody rolnicze wymagają dużej ilości chemikaliów i nawozów sztucznych, które są bezpośrednio rozpylane na uprawy i wstrzykiwane do podłoża. Praktyka ta niszczy miliardy form życia, które mieszczą się w garści ziemi, pozbawiając przy tym ziemię podstawowych cegiełek życia.

ZDROWI LUDZIE

Kiedy nasi przyjaciele, rodziny i sąsiedzi wybierają tradycyjne produkty ponad dobra ekologiczne, nasza wspólnota, rolnicy, którzy produkują żywność są narażeni na ogromne straty.
W procesie zwanym bio-kumulacją, wszystkie rośliny absorbują składniki odżywcze poprzez korzenie. Współczesne nie ekologiczne gospodarstwa korzystają z tysiąca kilogramów pestycydów i herbicydów, które są wchłanianie przez rośliny uprawne.
Mycie owoców i warzyw obawiając się pozostałości pestycydów jest pozbawione sensu, ponieważ nie ma sposobu aby zmyć chemikalia, które zostały wchłonięte przez rośliny. Metody upraw organicznych nie opierają się na intensywnym stosowaniu chemikaliów, ale raczej na kompostowaniu, nawożeniu naturalnym i ekologicznych zmianach, które przyczyniają się do zdrowego "wychwytu roślinnego", co jest dobre dla Ciebie i dla planety.